Regelbundna uppföljningar ger motivation till träningen!

Visste du att Livia Club's medlemskap innefattar två årsuppföljningar över ditt träningsprogram? Boka tid till en instruktör och få ny träningsmotivation när handledaren granskar ditt program och noterar dina önskemål!

Uppföljningen är gratis för medlemmar så länge din medlemsavgift betalas i tid. Ingen uppföljning görs när du har paus i medlemskapet.

Instruktörerna är alltid på plats enligt överenskommelse. Boka uppföljningstid till din klubb.

Handledning för nya medlemmar

Som ny medlem får du komma och bekanta dig med Livia Club's loakler och träningsutrustning (uppvärmningsenheter & 10 träningsmaskiner). Dessutom får du ett personligt träningsprogram som sparas till ditt SmartCard-kort.

Uppföljningskontroll

Som Livia Club -medlem har du möjlighet att delta i en uppföljningskontroll, vilket sker i enlighet med kundens behov. Under dessa kontroller har du t.ex. möjlighet att få pesonligt stöd i din utveckling, eller genomgång av korrekt teknik för diverse träningsrörelser och utrustning

Till kontrollen hör även en kroppskompositionsmätning som finns tillgänglig för dig två gånger i året utan extra kostnad.

Uppföljningskontroll fler än två gånger per år

Som medlem har du möjlighet att delta i personlig uppföljningskontroll fler än två gånger i året, men då debiterar vi 40 € / tid, vilket inkluderar en kroppskompositionsmätning