Motståndet i maskinerna ökar när du utvecklas  - du tränar alltså alltid på rätt svårighetgrad 

När din prestation utvecklas och sista repetitionen känns lätt, kommer maskinenen autmatiskt att öka motståndet tills ditt nästa träningspass. På det här sättet kommer din träning alltid vara på en utmanande nivå. Svårighetsgraden ökar parallelt med din utveckling, men träningsprogrammet kommar alltid att hållas på ca 30 minuter.