Välj ett träningspaket – spara på månadsavgifter

 

Till alla Livia Club träningspaket hör ett eget personligt träningsprogram, en timmes handledning i hur våra träningsmaskiner används, ett Livia SmartCard -kort samt en kroppskompositionsmätning.  

För medlemskapsavtal med underåriga behövs en underskrift från en målsman. Kroppskompositionsmätning görs inte på personer under 18 år.

Ifall du redan är Livia-medlem och vill ha sommarträningspaketet, kontakta oss via email  asiakaspalvelu@liviaclub.fi eller ring 040 844 2094

*Medlemskapet gäller för obestämd tid tills kunden avslutar det. Medlemskapet kan sägas upp en månad i förväg.
**Priset för träningspaketet faktureras en enda gång, man kan alltså inte säga upp träningspaketet mitt under en månad. Livia Club's träningspaket träder alltid i kraft första dagen i månaden.

Ny medlem, gå med här »
Befintlig medlem, välj träningspaket här »