Jäsenehdot

Jäsenyys Livia Clubissa oikeuttaa seuraaviin palveluihin: sisäänpääsy sekä harjoittelu omalla Livia Club -kuntoklubilla, henkilökohtainen jäsenkortti sekä harjoitteluohjelma.  Jäsenyyden avausmaksu 39€ sisältäen jäsenkortin, älykortille tallennetun henkilökohtaisen harjoitteluohjelman, opastuksen laitteisiin sekä kehonkoostumusmittauksen.

Jäsenyys on voimassa toistaiseksi, kunnes asiakas sen itse irtisanoo. Jäsenyys päättyy irtisanomiskuukauden viimeisenä päivänä. Huomioithan, että irtisanoutumisen jälkeen liittyessäsi uudestaan, maksat liittymismaksun 39 euroa.

Jäsen maksaa liittyesssään hinnaston mukaisen aloituspaketin tai valitsemansa treenipaketin hinnan. Treenipaketin hinta laskutetaan yhdellä kertaa eikä treenipakettia voi irtisanoa kesken kauden. Treenipaketin hinnasta voidaan hyvittää kesken kauden ainoastaan, mikäli asiakkaalla on lääkärintodistus sairastumisesta tai hän muuttaa toiselle paikkakunnalle. 

Livian hyväksymät maksutavat ovat lasku, käteinen, Smartum-setelit/Smartum-saldo, Virike- ja TYKY kuntosetelit, Sporttipassi/ePassi sekä maksukortit, kuten Ticket Duo ja Smartum Saldo.

Jäsenkortti on aina oltava mukana tultaessa Livia Clubille. Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä jäsenyyden varmistamiseksi. Jäsenkortti on henkilökohtainen ja sen väärinkäytöstä seuraa jäsenyyden mahdollinen purkaminen.

Jäsenkortin katoamisesta on ilmoitettava välittömästi Livia Clubin henkilökunnalle. Uudesta kortista veloitetaan hinnaston mukainen hinta.

Jäsenellä on oikeus käyttää pukuhuoneita kuntoklubin aukioloaikoina. Livia Club ei vastaa pukuhuoneista mahdollisesti katoavista tavaroista. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai pukukaappeihin yön yli ei ole sallittua, eikä pukukaapin avainta saa viedä kotiin.

Jäsen on vastuussa siitä, että Livia Clubin tarjoamat liikuntamahdollisuudet sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään. Jäsen sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla.

Jäsen on velvollinen seuraamaan ilmoitustaululla tai verkkosivuilla osoitteessa www.liviaclub.fi olevia viestejä ja noudattamaan niitä.

Kuntoklubia voidaan käyttää myös erilaisissa yritystilaisuuksissa ja mahdollisesti mainoskuvauksissa, jolloin kuntoklubi voi olla hetkellisesti suljettuna. 

Alkoholin ja päihteiden nauttiminen tai tuominen Livia Clubin tiloihin tai tilaisuuksiin on kielletty. Tupakointi ei ole sallittu missään Livia Clubin tiloissa. Livia Clubin tiloissa asiakkaan edellytetään käyttäytyvän yleisesti hyväksyttyjen normien mukaisesti, muut huomioon ottaen ja yleisen viihtyvyyden edellyttämällä tavalla. Asiakas ei saa käytöksellään häiritä muita asiakkaita. Mikäli asiakas käyttäytyy jonkun edellä mainitun säännöksen vastaisesti, on Livia Clubilla oikeus päättää asiakkaan jäsenyys välittömästi, ilman erillistä varoitusta.

Jäsen sitoutuu ilmoittamaan yhteystietojensa muutokset Livia Clubin verkkosivujen kautta tai sähköpostitse.

Liittymisen yhteydessä jäsenelle lähetetään sähköpostitse lasku ja jäsen maksaa kuukausimaksun eräpäivään mennessä, joka on kuukauden 2. päivä.

Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas kohtuulliset perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin asiakkaalle tästä kirjallisesti ilmoittamalla. Maksamattomat kuukausimaksut on suoritettava joka tapauksessa.

Livia Club varaa itselleen oikeuden muuttaa tämän sopimuksen etuja ja ehtoja ilmoittamalla siitä ilmoitustaululla, sähköpostitse tai muulla tavalla vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Jäsen voi laittaa Livia Club -jäsenyyden tauolle 10,-/kk taukomaksua vastaan. Taukoa ei tarvitse perustella ja jäsenyyden voi laittaa tauolle Liviaclub.fi-nettisivujen kautta tai ilmoittamalla asiasta sähköpostitse oman Livia Clubin sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitus tauosta tai jäsenyyden irtisanomisesta tulee aina antaa etukäteen, ennen taukokuukauden alkamista. Jo alkanutta kuukautta ei voi laittaa tauolle tai irtisanoa. Treenipaketeissa ei voi olla taukokuukautta.

Livia Club ilmoittaa ilmoitustaululla, sähköpostitse tai muulla tavalla arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtymistä jäsenen kuukausimaksuihin.

Hinnat tarkistetaan kalenterivuosittain. Hinnanmuutokset ilmoitetaan ilmoitustaululla vähintään 1 kk ennen kalenterivuoden vaihtumista.

Alle 18-vuotiaan jäsenen liittymissopimukseen tarvitaan huoltajan allekirjoitus. Kehonkoostumusmittausta ei tehdä alle 18-vuotiaille.

Livia Finland Oy, Mankkaantie 2-4 A 16, 02180 Espoo

Tästä sopimuksesta johtuvat riitaisuudet käsitellään Espoon Käräjäoikeudessa.